Browsed by
Month: November 2018

Chemotherapy [3]

Chemotherapy [3]

What criteria does a doctor use when choosing chemotherapy? Whether a doctor chooses one drug (monotherapy) for you, a number of different drugs (combined chemotherapy) or successive changes to your chemotherapy regime depends on a number of factors. First, doctors are directed by European, American or Latvian treatment guidelines for specific tumours, adjusting them to local circumstances (mainly the availability of state-subsidised drugs). These guidelines have been compiled based on the experience gained from numerous clinical studies. It’s true, however,…

Read More Read More

Ķīmijterapija [3]

Ķīmijterapija [3]

Pēc kādiem kritērijiem ārsts izvēlas ķīmijterapiju? Tas, vai ārsts jums izvēlēsies viena medikamenta lietošanu (monoterapija), vairāku preparātu (kombinētu) ķīmijterapiju vai secīgi nomainīs dažādas shēmas, būs atkarīgs no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, ārsti vadās no Eiropas, Amerikas vai Latvijas vadlīnijām konkrētu audzēju ārstēšanā, tās pielāgojot vietējām iespējām (galvenokārt valsts apmaksātu zāļu pieejamībai). Vadlīnijās savukārt ir apkopota dažādos klīniskos pētījumos gūtā pieredze. Tiesa, pētījumos parasti tiek iekļauti pacienti pēc noteiktiem kritērijiem, tādēļ ekstrapolējot (pārnesot) šos datus uz reālo pacientu kopumu, galarezultāti var nedaudz…

Read More Read More